Kancelaria Adwokacka


Paweł Świetlicki

  • SIEDZIBA: ul. Zawadzkiego 19 Sejny
  • filia: ul. Noniewicza 91 lok. 21 16-400 Suwałki
  • filia: ul. Brzostowskiego 10a lokal 10 16-300 Augustów


×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_customsettings, Nie znaleziono komponentu..

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

paragraf

Zdecydowana większość z nas jest płatnikami składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku choroby czy złożenia wniosku o zasiłek rehabilitacyjny, oczekujemy na decyzję ZUS, która bywa zaskakująca. Zwykle negatywna decyzja jest nieoczekiwana i powoduje niezadowolenia. Zdarza się też, że przyznana kwota świadczenia jest niższa, niż oczekiwaliśmy. Jednak od każdej decyzji można się odwołać.

Odwołanie od decyzji ZUS

Należy pamiętać, że od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można odwołać się nie tylko wtedy, gdy jest odmowna, ale również, jeśli uważamy, że przyznane świadczenie jest zbyt niskie bądź z innych przyczyn nie zgadzamy się z postanowieniem. Wniosek o odwołanie od decyzji należy wnieść do oddziału ZUS, w którym została ona wydana. Warto zapoznać się z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksem postępowania cywilnego, ponieważ na mocy zawartych tam zasad wiemy, jakie elementy powinno zawierać odwołanie, by było ważne. Należy w nim zawrzeć: dane osobowe i adresowe, datę, oznaczyć decyzję i uzasadnić zarzuty i wnioski, a także się podpisać. Po złożeniu wniosku sprawa przekazywana jest do sądu rejonowego lub okręgowego. Odwołanie rozpatrywane jest przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby odwołującej.

Ponowne rozpatrzenie sprawy i apelacja

Może się zdarzyć, że ZUS uzna odwołanie za bezzasadne i skieruje je do sądu, który powiadomi obie strony o terminie rozpraw. W wyniku rozprawy sąd może zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub w części, lub oddalić odwołanie. W takim przypadku osoba składająca roszczenie może złożyć apelację. Jeśli wyrok sądu II instancji również nie będzie satysfakcjonujący, ostatnią szansą jest skarga kasacyjna, którą należy złożyć do Sądu Najwyższego, istnieją jednak pewne wyłączenia i nie zawsze można to zrobić.

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może okazać się zawiłe i wieloetapowe. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Radcy prawni oraz adwokaci w naszej kancelarii notarialnej doradzą Państwu w sposób profesjonalny i kompetentny, jak najrozsądniej zachować się w danej sytuacji i pomogą w podjęciu stosownych kroków. Zakres naszej działalności dotyczy prawa cywilnego i karnego, a także spadkowego i rodzinnego. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.