Telefon  +48 662 836 567

  Telefon  +48 535 766 533

  Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Podczas gdy rozwód bez orzekania o winie nie pociąga za sobą poważniejszych konsekwencji, rozwód z orzeczeniem winy zazwyczaj wiąże się między innymi z koniecznością zasądzenia alimentów. Sprawdź w naszym wpisie, jak przygotować pozew z orzekaniem o winie oraz co on właściwie oznacza.

Co powinien zawierać pozew z orzekaniem o winie?

kobieta zdejmuje obrączkę

Pozew z orzekaniem o winie powinien zostać sformułowany w sposób jasny, klarowny, czytelny, logiczny, niepozostawiający wątpliwości co do jego treści, zwięzły oraz pozbawiony emocji. Musi zawierać argumentację, jasno wskazującą na winę małżonka ponoszoną przez niego za rozpad małżeństwa, a  także wyraźne stwierdzenie o całkowitym rozpadzie więzi małżeńskiej i niemożliwości powrotu małżonków do siebie. Zupełny rozkład pożycia obejmować musi trzy rodzaje więzi: uczuciową, gospodarczą i fizyczną, co oznacza, że małżonkowie  prowadzą osobne gospodarstwa domowe, przez co najmniej pół roku nie utrzymują stosunków intymnych oraz że wygasło między nimi uczucie miłości.

Ponadto w pozwie o rozwód z orzekaniem o winie nie może zabraknąć danych stron: imion, nazwisk, adresów oraz numerów PESEL, a także adresu sądu okręgowego, właściwego do rozpatrzenia ich sprawy, czyli tego, w którego okręgu małżonkowie dzielili ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Warto zdawać również sobie sprawę, że pozew rozwodowy z orzekaniem o winie wiąże się z koniecznością udowodnienia, że winę za rozpad małżeństwa ponosi druga strona. W tym celu do pozwu należy dołączyć dowody obciążające małżonka i prowadzące do rozpadu małżeństwa, takie jak:

  • maile,
  • smsy,
  • listy,
  • dokumenty,
  • filmy lub zdjęcia,
  • twierdzenia potwierdzone przez biegłych sądowych lub lekarzy,
  •  zeznania świadków.

Przedstawiony wywód ma jasno wskazywać winę współmat małżonka i być zakończony stwierdzeniem o trwałości rozpadu pożycia oraz ostatecznej i definitywnej chęci rozstania.

Z czym wiąże się rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód z orzeczeniem winy pociąga za sobą  przede wszystkim konieczność sądowego podziału majątku, sądowego ustalenia nowego miejsca zamieszkania małżonków, ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego oraz sądowego rozstrzygnięcia kwestii opieki nad dziećmi. Warto zatem zdawać sobie sprawę, że małżonek uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nie może żądać od niewinnego małżonka alimentów, nawet jeśli znalazł się on w niedostatku. Małżonek niewinny może natomiast tego żądać, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że na skutek orzeczenia rozwodu nastąpi pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. O wysokości alimentów dla małżonka niewinnego decyduje sąd, biorąc pod uwagę jego usprawiedliwione potrzeby.

Kolejną konsekwencją rozwodu z orzekaniem o winie jest zazwyczaj przyznanie wyłącznego prawa opieki nad dziećmi małżonkowi całkowicie niewinnemu, bowiem sąd, stwierdzając winę małżonka, ma obowiązek starannego zbadania, czy będzie on w stanie sprawować władzę rodzicielską, mając na uwadze dobro dziecka oraz interes społeczny.

Niemniej istotny w kontekście rozwodu z orzekaniem o winie będzie też podział majątku. Zgodnie z obowiązującym prawem rozwód z orzeczeniem o winie nie powinien wpływać na sposób podziału majątku. Z drugiej jednak strony, z orzecznictwem podział majątku po rozwodzie nie powinien zostać przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego. Co więcej, jeśli rozwód z orzekaniem o winie łączy się z przemocą domową, wówczas sprawca owej przemocy dostaje nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego przez małżonków lokalu.