Telefon  +48 662 836 567

  Telefon  +48 535 766 533

  Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

W Polsce każdego roku zawiera się tysiące związków małżeńskich. Z punktu widzenia prawa związek taki cechuje się nierozerwalnością, jednak w praktyce nie zawsze tak jest. Niestety, około 30% zawieranych w naszym kraju małżeństw kończy się rozwodem. Powody mogą być różne, a wina może leżeć po obu lub tylko po jednej ze stron. Aby jednak do rozwodu mogło dojść, jeden z małżonków musi złożyć pozew rozwodowy. Jak poprawnie go napisać?

Rodzaje rozwodów

pozew rozwodowyRozwód to bardzo ogólne pojęcie oznaczające zakończenie małżeństwa. Aby w ogóle sąd mógł uznać związek małżeński za rozwiązany, musi w nim nastąpić całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozróżniamy jednak dwa rodzaje rozwodów: z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, czyli inaczej za porozumieniem stron. Czym one się od siebie różnią? W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obie strony muszą się na taki rodzaj zakończenia związku zgodzić. Wówczas rozwód uznawany jest za rozpad pożycia małżeńskiego, za który żadna ze stron nie ponosi szczególnej winy. W tym przypadku także małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej strony. Rozwód z orzekaniem o winie z kolei zazwyczaj oznacza zakończenie małżeństwa z winy jednego z małżonków. Daje on możliwość zasądzenia przez sąd alimentów wypłacanych przez osobę, która spowodowała rozkład pożycia małżeńskiego. Zależnie od tego, na który rodzaj rozwodu zdecyduje się osoba składająca pozew, będzie on wyglądał nieco inaczej.

Pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

Pozew o rozwód musi być sporządzony w formie pisemnej. Musi być także opatrzony datą jego złożenia oraz adresem właściwego Sądu Okręgowego (właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków). Następnym elementem koniecznym są dane osobowe zarówno powoda bądź powódki, czyli osoby składającej pozew, jak i pozwanego bądź pozwanej. W skład tych danych wchodzą przede wszystkim: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. W tytule pozwu konieczne jest określenie rodzaju rozwodu: z orzeczeniem o winie bądź bez orzeczenia o winie.

Po umieszczeniu w pozwie rozwodowym wyżej wymienionych formalności kolejnym koniecznym elementem będzie wnioskowanie o:

1) rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu ...... w Urzędzie Stanu Cywilnego ...... nr aktu małżeństwa ...... bez orzekania o winie / z winy pozwanego bądź pozwanej;

2) powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powódce/powodowi/obojgu rodzicom (jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci);

3) zasądzenie alimentów na rzecz małoletniego wspólnego dziecka w wysokości ...... w terminach ...... (jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci);

4) zasądzenie od pozwanego pokrycia kosztów procesu;

5) wezwanie na rozprawę następujących świadków: [imiona, nazwiska oraz adres zamieszkania].

Oprócz tego konieczne jest także uzasadnienie pozwu. Co powinno się w nim znaleźć? Chodzi tutaj o rzeczowy opis sytuacji w małżeństwie, począwszy od okoliczności jego zawarcia, aż po powody rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli w związku pojawiły się dzieci, należy także w tym miejscu opisać ich wiek oraz sytuację życiową.

Pozew należy dostarczyć do Sądu w dwóch egzemplarzach, a dodatkowo należy do niego dołączyć załączniki, takie jak skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów narodzin niepełnoletnich dzieci oraz potwierdzenia uiszczenia odpowiedniej opłaty sądowej lub też wniosek o zwolnienie z tej opłaty.

Nie można też zapomnieć o podpisie. Pozew może być podpisany własnoręcznie przez powoda lub powódkę, ale także przez prawnika, który jego lub ją reprezentuje w tej sprawie. Tę drugą opcję warto wykorzystać szczególnie w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, tym bardziej, gdy w grę wchodzić będą także alimenty. Prawnik z doświadczeniem pomoże nam tak napisać pozew i jego uzasadnienie, aby szansa na osiągnięcie zadowalającego nas wyroku była jak największa. Może także w naszym imieniu złożyć taki pozew, a w trakcie rozpraw będzie dla nas nieocenionym wsparciem.