Telefon  +48 662 836 567

  Telefon  +48 535 766 533

  Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak odwołać się do sądu pracy?

Sąd pracy to organ wymiaru sprawiedliwości, który zajmuje się wszystkimi sprawami, w których doszło do złamania praw pracowniczych. Jednym z najczęstszych przypadków, w których ma się z nim do czynienia, jest otrzymanie od pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownik, który uważa rozwiązanie kontraktu za niesprawiedliwe lub krzywdzące, ma prawo odwołać się do sądu pracy. Jakie warunki należy spełnić, aby złożyć odwołanie w prawidłowy sposób?

Kiedy pracownik ma prawo wniesienia odwołania do sądu pracy?

uderzenie młotkiem sędziowskimPracownik, który nie zgadza się z wręczonym mu wypowiedzeniem, czyli uważa je za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, ma możliwość dochodzenia się swoich roszczeń w sądzie pracy poprzez wniesienie odpowiedniego pozwu. Pismo do sądu pracy musi zostać złożone we właściwej formie oraz określonym terminie. Zgodnie z art. 264 par. 1 Kodeksu pracy, pracownik powinien złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu 21 dni od dnia otrzymania od pracodawcy pisma rozwiązującego umowę. Mowa tu o dacie odebrania listu poleconego z wypowiedzeniem lub dacie maila od pracodawcy. Każde odwołanie powinno zostać złożone przez pracownika w formie pisemnej do właściwego sądu pracy, czyli sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się zakład pracy lub w którego okręgu praca była wykonywana.

Wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Odwołanie do sądu pracy należy opatrzeć nagłówkiem „Pozew o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne” oraz zawrzeć dane pracodawcy (imię i nazwisko lub nazwę spółki oraz adres siedziby firmy), dane pracownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL), wydział i miejscowość Sądu Rejonowego, a także datę i miejsce sporządzenia pisma. Dokument musi obejmować wartość przedmiotu sporu oraz roszczenia pracownika względem pracodawcy z uwzględnieniem rodzaju i stron umowy, oraz daty i miejsca jej zawarcia.

Sporządzone wnioski powinny określać to, czego pracownik domaga się od pracodawcy np. przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach, orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia lub zasądzenia odszkodowania. Istotne jest również uzasadnienie odwołania, czyli wskazanie powodów, dla których otrzymane wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami, a także dowodów popierających przytoczone okoliczności. Pismo musi być opatrzone własnoręcznym podpisem pracownika oraz spisem załączników.