Kancelaria Adwokacka


Paweł Świetlicki

  • SIEDZIBA: ul. Zawadzkiego 19 Sejny
  • filia: ul. Noniewicza 91 lok. 21 16-400 Suwałki
  • filia: ul. Brzostowskiego 10a lokal 10 16-300 Augustów


×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_customsettings, Nie znaleziono komponentu..

Kompleksowa pomoc prawna – Suwałki

Adwokat Paweł Świetlicki wraz z zespołem oferuje swoim klientom kompleksową pomoc prawną, specjalizując się w sprawach z zakresu:

  • prawa karnego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa spadkowego.

Prowadzimy zarówno sprawy dotyczące rozwodów i alimentów, jak i odszkodowań czy windykacji należności. W zakresie prawa karnego zapewniamy pomoc zarówno oskarżonym, jak i poszkodowanym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, pragniemy oferować jak najszerszy zakres pomocy prawnej przy zachowaniu najwyższej jakości usług. Ponadto na tle innych kancelarii wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Oferując kompleksową pomoc lub doradztwo prawne, stawiamy na skuteczność w rozstrzygnięciu spraw na korzyść osób, które reprezentujemy w postępowaniach sądowych. Prowadzimy sprawy klientów indywidualnych, instytucjonalnych i biznesowych, gwarantując pełną dyskrecję, do której zresztą zobligowani jesteśmy tajemnicą adwokacką.   

Prawo karne

Jako adwokaci reprezentujemy klientów, przeciwko którym toczone są postępowania z zakresu prawa karnego. Do spraw karnych zaliczają się m.in. przestępstwa prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających oraz wypadki spowodowane pod ich wpływem. Do tej grupy należą też wszelkiego rodzaju przestępstwa umyślne, takie jak rozboje, kradzieże, które z reguły wiążą się z przejściem przez trudne postępowanie przygotowawcze prowadzone przez organy ścigania, a w których uczestniczą podejrzani. Prowadzimy sprawy naszych klientów na każdym etapie wszczętego wobec nich śledztwa, które toczone jest na policji i w prokuraturze. Jesteśmy obecni na rozprawach sądowych, dostosowując linię obrony do charakteru zarzutów. Nasze działania w ramach usług adwokackich w każdej indywidualnej sprawie karnej zmierzają do uzyskania jak najmniejszego wymiaru kary, a jeżeli tylko to możliwe, do umorzenia postępowania lub uniewinnienia z postawionych klientom zarzutów. W przypadku zastosowania wobec naszych klientów środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, dążymy do otrzymania zgody prokuratora na jego uchylenie lub zwolnienie za kaucją.

Prawo cywilne - uzyskiwanie

odszkodowań,

windykacja należności

Sprawy z powództwa cywilnego należą do szerokiej gałęzi prawa normalizującego stosunki osób prawnych, fizycznymi oraz innych podmiotów, pomiędzy którymi zrodził się konflikt. Do tych spraw należą m.in. niżej przedstawione postępowania rozwodowe i separacyjne, a także sprawy dotyczące spadków, odszkodowań lub prawa pracy. Powództwa cywilne wnoszone są z prywatnej inicjatywy osób, które uznały, że nie ma innego sposobu rozwiązania konfliktu, jak droga sądowa. Naszą rolą jest pomoc prawna w udowodnieniu racji jednej ze stron biorących udział w indywidualnym sporze. Prowadzimy sprawy klientów, które obejmują zakresem prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe i rodzinne, przy czym naszą domeną są przepisy regulujące przejście prawa własności majątkowych, uzyskiwanie odszkodowań i windykacja należności, a także otrzymanie rozwodu i prawa do opieki nad dzieckiem.

Pomoc w uzyskaniu alimentów

Zapewniamy obsługę adwokacką spraw rozwodowych i separacyjnych, od momentu przygotowania pozwu i innych pism procesowych, po uzyskanie prawomocnej decyzji sądu. W imieniu naszych klientów monitorujemy przebieg ich sprawy na każdym etapie postępowania. Korzystając z pomocy naszej kancelarii, mogą Państwo skuteczniej ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka. Podobnie jest z ustanowieniem opieki nad wspólnymi dziećmi i wywalczeniem żądanej wysokości alimentów. Warto wiedzieć, że przysługują one zarówno na nieletnich, jak i dorosłych członków rodziny, a ubiegać się o nie można będąc również w orzeczonej przez sąd separacji. Jeżeli nie mają Państwo ustanowionej wcześniej rozdzielności majątkowej, po otrzymaniu rozwodu konieczny będzie podział dóbr wspólnych. W wielu przypadkach jest to kwestią sporną, rozstrzyganą w oddzielnym postępowaniu sądowym. Nasza kancelaria pomoże Państwu przejść przez tę batalię możliwie szybko i z jak najlepszym skutkiem, świadcząc kompleksową pomoc prawną.

Sprawy o nabycie spadku

Nasza obsługa prawna dotyczy też spraw mających związek z przyjęciem spadku. Uczestniczymy w postępowaniach spadkowych w charakterze doradców prawnych i pełnomocników klientów, broniąc ich interesów przed sądem. W sytuacjach, gdy dziedziczenie nie jest kwestią sporną, nabycie spadku odbywa się u notariusza, czego dowodem staje się akt poświadczenia dziedziczenia. Wówczas można zrezygnować z pomocy prawnej udzielanej przez adwokata, jednak w wielu sytuacjach jest ona naprawdę potrzebna. Przykładem tego mogą być sprawy o podważenie zapisów testamentu, które są rozstrzygane procesowo. Do trudniejszych należą też sytuacje, gdy spadkobiercami są osoby nieletnie, cudzoziemcy lub gdy przedmiotem dziedziczenia są np. nieruchomości położone za granicą. Przy tym należy pamiętać, że dziedziczone są także długi. Adwokaci znają szereg tego typu przypadków i wiedzą, w jaki sposób pokierować sprawą spadkową, aby klient nie przejął na siebie obowiązku ich spłacania.

Jeżeli są Państwo zainteresowani jednostkowym doradztwem prawnym, fachowym wypełnieniem wniosków kierowanych do sądu lub pomocą prawną obejmującą pełną obsługę sprawy sądowej, zapraszamy do kontaktu.